Verksamhetsnamn: Petter´s Grill & Bar
Juridiskt namn: Petter´s Grill & Bar AB
Besöksadress: Konsul Olssons plats (Kullagatan) Helsingborg
Juridisk adress: Konsul Olssons plats (Kullagatan) Helsingborg
Org.nr: 559022-0371
Tel. 042 – 138383
E-post: pettersgrillochbar@gmail.com